Betingelser og vilkår for Forbrugervejledningen

Disse betingelser og vilkår (“Betingelser”, “Aftale”) udgør en aftale mellem Forbrugervejledningen (“os”, “vi” eller “vores”) og dig (“Bruger”, “du” eller “din”). Denne aftale fastsætter de generelle betingelser og vilkår for din brug af Forbrugervejledningens websted og eventuelle produkter eller tjenester (samlet “Websted” eller “Tjenester”).

Konti og medlemskab

Hvis du opretter en konto på webstedet, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden af din konto og for alle aktiviteter, der foregår under kontoen. Du skal straks underrette os om eventuelle uautoriserede brug af din konto eller andre sikkerhedsbrud. Vi vil ikke være ansvarlige for nogen handlinger eller undladelser fra din side, herunder enhver form for skader, der opstår som følge af sådanne handlinger eller undladelser.

Brugerindhold

Webstedet giver dig mulighed for at poste anmeldelser, kommentarer og andet indhold (“Brugerindhold”) på webstedet. Du er alene ansvarlig for brugerindholdet, som du poster på webstedet, og du accepterer at holde os skadesløse og fri for enhver og alle krav og udgifter, herunder advokatsalærer, der opstår fra brugerindhold, som du poster på webstedet.

Ophavsret

Webstedet og dets originale indhold, funktioner og funktionalitet ejes af Forbrugervejledningen og er beskyttet af internationale ophavsrets-, varemærke-, patent-, handelshemmelighed og andre intellektuelle ejendomsretlige eller proprietære rettigheder.

Opsigelse

Vi kan øjeblikkeligt opsige din adgang til webstedet og tjenesterne, uden forudgående varsel eller ansvar, under vores eneste skøn, af enhver årsag og uden begrænsning, herunder men ikke begrænset til en overtrædelse af betingelserne. Alle bestemmelser i betingelserne, som af deres natur bør overleve opsigelse, vil overleve opsigelse, herunder, men ikke begrænset til, ejendomsbestemmelser, garantifraskrivelser, erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger.

Gældende lov

Disse betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov uden hensyntagen til dennes lovkonflikter. Vores manglende håndhævelse af enhver ret eller bestemmelse i betingelserne vil ikke blive anset for at udgøre en afkald på disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ugyldig eller ikke håndhævelig af en domstol, vil de resterende bestemmelser i disse betingelser fortsat være i kraft. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem os omkring vores websted og erstatter og erstatter enhver tidligere aftale, som vi måtte have mellem os om webstedet.

Ændringer af betingelserne

Vi forbeholder os retten til, efter vores eget skøn, at ændre eller erstatte disse betingelser når som helst. Hvis en revision er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel inden eventuelle nye betingelser træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse betingelser, bedes du kontakte os på [email protected].

Forbehold:

Vi kan modtage kompensation fra visse af de virksomheder, hvis produkter er fremhævet på dette websted. Som følge heraf modtager vi betaling, når du køber et produkt ved at bruge linkene på dette websted. Dette websted ejes og drives af det samme firma, der har ejerandel i visse produkter, der er fremhævet på dette websted. Denne kompensation og vores ejerandel kan påvirke, hvordan og hvor produkter vises på sitet, herunder rækkefølgen, de vises i. Dette site inkluderer ikke og vurderer ikke alle produkter i hver kategori. Du kan læse mere om vores annoncør forhold her